JAR 1998/120, Rechtbank Middelburg 10-12-1997, , 775/96

Inhoudsindicatie

Ontslag oudere arbeidsongeschikte werknemer niet kennelijk onredelijk, Vernietiging vonnis Kantonrechter, JAR 1996/235

Samenvatting

Werknemer is gedurende 29 jaar bij werkgeefster in dienst geweest. Op enig moment is hij arbeidsongeschikt geworden. Niet is komen vast te staan dat er een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en de verrichte werkzaamheden. Werkgeefster heeft de dienstbetrekking opgezegd met toestemming van de RDA. Werknemer heeft gesteld dat het ontslag kennelijk onredelijk is. De Kantonrechter heeft dit oordeel overgenomen en heeft een vergoeding toegekend van ƒ 45…

Verder lezen
Terug naar overzicht