JAR 1998/139, HvJ EG 30-04-1998, , C-136/95

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling m/v, Zwangerschapsverlof, Recht op beoordeling en daarmee op promotie

Samenvatting

De CAO voor het personeel van sociale zekerheidsinstellingen in Frankrijk bepaalt dat salarisverhogingen deels afhangen van anciënniteit en deels van de jaarlijkse beoordeling door de superieuren van een werknemer. Een werknemer komt voor deze beoordeling in aanmerking indien hij/zij gedurende een jaar ten minste zes maanden in de onderneming aanwezig is geweest. Werkneemster is in 1983 langer dan zes maanden afwezig geweest, onder meer vanwege zwangerschapsverlof. Zij heeft daarom geen beoordeling gekregen…

Verder lezen
Terug naar overzicht