JAR 1998/18, HvJ EG 04-12-1997, , C-207/96

Inhoudsindicatie

Verbod op nachtarbeid voor vrouwen, Strijd met EG-richtlijn

Samenvatting

In een arrest van 25 juli 1991 (zaak C-345/89, Stoeckel) heeft het EG-Hof geoordeeld dat het Lid-Staten op grond van art. 5 van Richtlijn 76/207/EEG niet is toegestaan een verbod op nachtarbeid alléén voor vrouwen als wettelijk beginsel vast te leggen. De Italiaanse wet kent nog steeds een verbod op nachtarbeid alleen voor vrouwen. Deze wet handhaaft aldus het verbod op nachtarbeid door vrouwen…

Verder lezen
Terug naar overzicht