JAR 1999/229, Rechtbank Middelburg 22-09-1999, , 18640 ha za 531

Inhoudsindicatie

Verwijtbaar ontslag, Geen recht op wachtgeld, Seksuele intimidatie

Samenvatting

Op verzoek van werkgeefster heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met werknemer ontbonden, onder toekenning van een vergoeding van ƒ 120.000,= aan werknemer, omdat deze zich schuldig gemaakt zou hebben aan seksuele intimidatie. Werkgeefster heeft werknemer vervolgens geen wachtgeld toegekend omdat het ontslag verwijtbaar zou zijn. Werknemer heeft die beslissing in rechte aangevochten, doch zijn vordering is door de kantonrechter afgewezen. In hoger beroep stelt werknemer dat hem wellicht een licht…

Verder lezen
Terug naar overzicht