JAR 1999/58, Rechtbank Leeuwarden 03-02-1999, , 1999/22

Inhoudsindicatie

Stakingsverbod, Onderhandelingen nog niet afgerond, Staking gericht tegen één werkgever tijdens lopend CAO-overleg onrechtmatig, Urenvermindering, BBA

Samenvatting

Werkgeefster heeft haar schoonmakers bij ziekenhuis Nij Smellinghe laten weten hun arbeidsduur met ruim een uur per week te willen verminderen omdat het ziekenhuis de omvang van de schoonmaakopdracht heeft beperkt. Op grond van de geldende CAO is een vermindering van uren met toepassing van een afbouwregeling toegestaan. De FNV acht de noodzaak voor de urenvermindering onvoldoende aangetoond en de afbouwregeling te mager. Zij wil…

Verder lezen
Terug naar overzicht