JAR 2000/116, Rechtbank Maastricht 24-03-2000, , 54872/KG ZA 0-85

Inhoudsindicatie

Concurrentiebeding, Door vennootschappen heenkijken ten gunste van werkgever

Samenvatting

Werknemer is op 1 januari 1996 voor de duur van een jaar bij Info Vision in dienst getreden in een automatiseringsfunctie. In de arbeidsovereenkomst is een non-concurrentiebeding opgenomen. Per 1 januari 1997 heeft werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur gesloten met Ambitium. Deze overeenkomst bevat geen non-concurrentiebeding. Ambitium is een aan Info Vision gelieerde onderneming die zelf geen activiteiten ontplooit. Per 1 januari 1997 is om juridisch-technische redenen het automatiseringspersoneel…

Verder lezen
Terug naar overzicht