JAR 2000/38, Rechtbank Leeuwarden 17-11-1999, , 1999/598 (met annotatie van )

Inhoudsindicatie

Hoger beroep ontbinding, Hoor en wederhoor, Reïntegratieplan niet vereist bij niet naleven controlevoorschriften

Samenvatting

Werkgeefster heeft ontbinding gevraagd van de arbeidsovereenkomst van werknemer. Het kantongerecht heeft werknemer laten weten dat hij vóór 27 mei 1999 een verweerschrift kon indienen. Vervolgens heeft de griffie werknemer opgeroepen voor een zitting van 10 juni 1999. Aansluitend heeft zij hem bericht dat de mondelinge behandeling verplaatst was naar 29 juni 1999. Werknemer is niet verschenen op 29 juni en heeft ook geen verweerschrift ingediend. De kantonrechter heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht