JAR 2000/87, Commissie Gelijke Behandeling 28-03-2000, , 2000-15

Inhoudsindicatie

Taaleis: Nederlands spreken op de werkvloer, Indirect onderscheid naar ras

Samenvatting

In een bedrijfsreglement dat van toepassing is op de gehele tuinbouwsector is bepaald dat de voertaal in een tuinbouwbedrijf Nederlands dient te zijn en dat in aanwezigheid van Nederlandse collega’s of de werkgever Nederlands gesproken moet worden. Werkgeefsters, twee tuinbouwbedrijven, hanteren een wat afgezwakte vorm van deze taalcode. FNV Bondgenoten stelt dat de taaleis in strijd is met de AWGB omdat met name allochtone werknemers hierdoor moeilijkheden ondervinden.

De Commissie gelijke behandeling (CGB…

Verder lezen
Terug naar overzicht