JAR 2001/98, Geschillencommissie Nederlandse Universiteiten 06-11-2000, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Onzorgvuldig handelen vakorganisaties, Niet-nakomen afspraak

Samenvatting

Sinds 1998 overleggen partijen over de overgang naar een privaatrechtelijke arbeidsregime. In oktober 1999 zijn partijen overeengekomen dat de voor de universitaire arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bepalende arbeidsrechtelijke aspecten van publiek- en privaatrecht zouden worden afgebakend (fase 1), dat de voor- en nadelen van een overgang naar het private arbeidsrecht zouden worden gekwalificeerd, oplossingen voor mogelijke nadelen zouden worden geïnventariseerd en het benodigde wetgevingstraject in kaart zou worden gebracht (fase 2), en dat tenslotte de onderhandelbare punten zouden…

Verder lezen
Terug naar overzicht