JAR 2002/156, Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen 18-06-2002, , 2002000931-PL

Inhoudsindicatie

Opschorten werk vanwege niet betalen overwerk, Beroep op exceptio non adimpleti contractus niet gehonoreerd, Toestemming voor ontslag

Samenvatting

De werkgever heeft het CWI toestemming gevraagd voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer omdat de werknemer, die volgens zijn arbeidsovereenkomst op zondagen drie uur werk moet verrichten in het horecabedrijf van zijn werkgever, vanaf zondag 31 maart 2002 niet meer is komen opdagen. De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen en vraagt thans voor zover vereist om een ontslagvergunning. De werknemer stelt ten verwere dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht