JAR 2002/58, Kantonrechter Sneek 06-02-2002, , 95683/CV EXPL 01-931 (met annotatie van Prof. mr. E. Verhulp)

Inhoudsindicatie

Au pair overeenkomst arbeidsovereenkomst?, Art. 7:610a BW niet van toepassing

Samenvatting

Eiseres, van Poolse nationaliteit en in het bezit van een diploma kinderverzorging, heeft gereageerd op een door gedaagden in een Poolse krant geplaatste advertentie waarin zij hebben gevraagd om een hulp in de huishouding ten behoeve van hun kinderen. Eiseres is van 10 oktober 1999 tot 11 augustus 2000 als au pair in het gezin van gedaagden geweest. Zij stelt dat in feite sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst. Zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht