JAR 2002/90, Kantonrechter Leeuwarden 07-03-2002, , 104052/VZ VERZ 02-49

Inhoudsindicatie

Ontbinding, Vooraf overeengekomen afvloeiingsregeling

Samenvatting

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster – directeur, 45 jaar oud, vier jaar in dienst, salaris van € 5.167,20 per vier weken te vermeerderen met vakantietoeslag en andere emolumenten – op grond van primair een dringende reden (disfunctioneren en misleiding) en subsidiair een wijziging van omstandigheden (te weinig uren, te weinig inzicht etc.). In geval de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden maakt zij aanspraak op de schadeloosstelling zoals deze is opgenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht