JAR 2002/91, Kantonrechter Heerlen 06-03-2002, , 96522 cv 01-2843

Inhoudsindicatie

Te late ziekmelding, Passende werkzaamheden?, WAO met terugwerkende kracht, Kennelijk onredelijk ontslag, Immateriële schadevergoeding

Samenvatting

De werknemer – 52 jaar, 10 jaar in dienst, salaris ƒ 2.544,10 per maand – heeft zich op 10 december 1999 ziek gemeld. De werkgever heeft dit pas op 7 september 2000 bij de uitvoeringsinstelling gemeld. Op 15 november 2000 heeft het GAK aan de werknemer meegedeeld dat hij met terugwerkende kracht vanaf 7 januari 2000 een WAO-uitkering kreeg. Vanaf…

Verder lezen
Terug naar overzicht