JAR 2003/155, Kantonrechter Sittard-Geleen 10-04-2003, , 390/2003, 127580 (met annotatie van Prof. mr. E. Verhulp)

Inhoudsindicatie

Fraude, Ontbinding wegens een dringende reden, Dienstverband van 28 jaar

Samenvatting

De werknemer, 56 jaar oud, is sinds 1974 bij de werkgever in dienst, laatstelijk als chef travel services department. In oktober 2002 heeft de werkgever geconstateerd dat de werknemer meermaals op zijn klokkaarten had aangegeven dat hij tijdens werktijd bepaalde locaties had bezocht terwijl dat niet het geval was. Voorts bleek dat de werknemer meermaals zonder toestemming op zijn naam voorschotten uit de kas had opgenomen. Uit verder onderzoek kwam naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht