JAR 2003/156, Kantonrechter Sittard-Geleen 14-05-2003, , 129618 CV EXPL 03-762 (met annotatie van Mr. D.M. Thierry)

Inhoudsindicatie

Traineeovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst

Samenvatting

De werkneemster is op 1 december 1999 voor de werkgever gaan werken als stewardess. De eerste overeenkomst was een traineeovereenkomst en is aangegaan voor de duur van acht weken. Daarna zijn tussen partijen nog drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten. De laatste overeenkomst is door de werkgever niet verlengd. De werkneemster stelt dat de traineeovereenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Zij voert daartoe aan dat zij tijdens de traineeovereenkomst het…

Verder lezen
Terug naar overzicht