JAR 2003/157, Kantonrechter Sittard-Geleen 21-05-2003, , 100495 CV EXPL 01-1742

Inhoudsindicatie

Nakoming vaststellingsovereenkomst, Beroep op dwaling afgewezen

Samenvatting

Tussen partijen is een beëindigingsovereenkomst gesloten. Onderdeel daarvan was dat de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand zou betalen van ƒ 2.500,= te vermeerderen met BTW. De gemachtigde van de werknemer heeft de werkgever terzake een factuur gestuurd, doch deze factuur is onbetaald gebleven. Daarop heeft de werknemer in rechte betaling van dit bedrag gevorderd. De werkgever beroept zich in de procedure op dwaling ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst. Daartoe stelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht