JAR 2003/216, Kantonrechter Leeuwarden 09-09-2003, , 132638/CV EXPL 03-3623

Inhoudsindicatie

Ontslag fractiemedewerker LPF nietig, Doorbetaling loon en wedertewerkstelling

Samenvatting

In maart 2003 is gedaagde namens de LPF verkozen als lid van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân. Gedaagde heeft vervolgens aan de werknemer de functie van fractiemedewerker van de LPF aangeboden. In dat verband hebben gedaagde, in zijn hoedanigheid van beoogd voorzitter van de Stichting Fractieondersteuning LPF Provincie Fryslân (hierna stichting LPF) in oprichting, en de werknemer op 22 mei 2003 een intentieverklaring getekend inhoudende dat de werknemer zijn werkzaamheden reeds was aangevangen…

Verder lezen
Terug naar overzicht