JAR 2003/260, Rechtbank Leeuwarden (sector strafrecht) 16-10-2003, , 17/090037-03von (met annotatie van Prof. mr. E. Verhulp)

Inhoudsindicatie

Strafrechtelijke vervolging werkgever wegens pesten op de werkvloer, Vrijspraak

Samenvatting

De Officier van Justitie heeft de werkgever ten laste gelegd dat deze heeft nagelaten een beleid te voeren met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en/of tegen agressie en/of geweld, terwijl art. 4 Arbowet 1998 de werkgever tot een zodanig beleid verplicht, dit terwijl de werkgever wist of redelijkerwijs moest weten dat door dat nalaten levensgevaar en/of ernstige schade aan de gezondheid van één of meer werknemers is ontstaan en…

Verder lezen
Terug naar overzicht