JAR 2003/281, Commissie Gelijke Behandeling 11-11-2003, , 2003-135

Inhoudsindicatie

Versobering kinderopvang, Geen onderscheid naar geslacht

Samenvatting

De werkgever heeft vanwege de economische recessie besloten om drastische besparingen door te voeren, dit om gedwongen ontslagen te vermijden. Eén van de posten waarop de werkgever wil bezuinigen, is de kinderopvangregeling. Sinds 1 maart 2002 betaalt de werkgever een bijdrage in de kinderopvang van 50% van de kosten met een maximum van € 225,= voor eenoudergezinnen en € 160,= voor tweeoudergezinnen. Hierdoor bespaart de werkgever € 30.000,= op jaarbasis. Tevens wenst hij aldus…

Verder lezen
Terug naar overzicht