JAR 2003/33, Rechtbank Maastricht 15-01-2003, , 70220/HA ZA 01-1087 (met annotatie van Prof. mr. E. Verhulp)

Inhoudsindicatie

Aanspraak op schadevergoeding wegens mislopen aandelenparticipatie buiten beschouwing gebleven in ontbindingsprocedure, Schadevergoeding naar billijkheid op grond van art. 7:611 BW

Samenvatting

De werknemer is vanaf 1 april 1995 werkzaam geweest bij de werkgever, laatstelijk in de functie van kantoordirecteur. In 1997 is door de werkgever besloten dat een herstructurering van de vennootschap zou moeten plaatsvinden, waarbij medewerkers van de werkgever zouden kunnen participeren in de vennootschap. Bij brief van 13 mei 1997 gericht aan alle kantoordirecteuren, heeft de werkgever geschreven dat het bestuur 30…

Verder lezen
Terug naar overzicht