JAR 2003/59, Kantonrechter Heerlen 29-01-2003, , 111245 CV 02-1722 (met annotatie van Prof. mr. E. Verhulp)

Inhoudsindicatie

Ontslag oudere arbeidsongeschikte werknemer met lang dienstverband niet kennelijk onredelijk, Geen verband ziekte en werk, Reïntegratieplicht werkgever niet geschonden

Samenvatting

De werknemer, geboren op 13 juni 1951, is op 1 januari 1976 als verpleegkundige bij de werkgever in dienst getreden, tegen een salaris dat laatstelijk ƒ 4.053,25 bedroeg. Op 12 december 1997 meldde de werknemer zich ziek vanwege rugklachten en psychische klachten. De werkgever heeft met toestemming van de RDA de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 september 2001. …

Verder lezen
Terug naar overzicht