JAR 2003/60, Kantonrechter Opsterland 04-02-2003, , 104666/CV EXPL 02-145 (met annotatie van Mr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

WAA-verzoek afgewezen, Zwaarwegende belangen werkgever

Samenvatting

De werkneemster werkt op basis van een 24-uurs flexcontract als productiemedewerkster in de fabriek van de werkgever. Zij heeft verzocht om haar arbeidsduur te verminderen tot 16 uur per week in verband met de zorg voor haar twee kinderen en vanwege overige familieomstandigheden. De werkgever heeft het verzoek afgewezen. Daarbij heeft de werkgever aangegeven dat hij uitsluitend op klantenvraag produceert. Het productieproces verloopt in zelfsturende teams die elk de verantwoordelijkheid hebben voor een bepaald deel…

Verder lezen
Terug naar overzicht