JAR 2003/81, Kantonrechter Maastricht 19-02-2003, , 1722/02, 116130 (met annotatie van Prof. mr. E. Verhulp)

Inhoudsindicatie

Ontslag oudere arbeidsongeschikte werknemer met lang dienstverband niet kennelijk onredelijk

Samenvatting

De werknemer, geboren op 8 juni 1951, is met ingang van 6 april 1970 bij de werkgever in dienst getreden. Zijn salaris bedroeg laatstelijk € 2.777,44 exclusief vakantiegeld en dertiende maand. Sinds 28 april 1999 heeft de werknemer niet meer gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid. Hij ontvangt een volledige WAO-uitkering. De werknemer heeft na twee jaar ziekte met toestemming van de RDA de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 februari 2002…

Verder lezen
Terug naar overzicht