JAR 2003/86, Rechtbank Leeuwarden 05-03-2003, , 49304/HA ZA 01-890, 49496/HA ZA 01-921

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeval, Arbeidsovereenkomst of “meelopen”?, Reikwijdte art. 7:658 lid 4 BW

Samenvatting

In april/mei 1999 heeft de “werkneemster” enkele dagen meegelopen met een besteller van Selektvracht teneinde te beslissen of zij ook bij Selektvracht in dienst zou willen treden. Op 6 mei 1999 is haar daarbij een ongeval overkomen. Zij heeft beide ondernemingen hiervoor aansprakelijk gesteld, Selektvracht als formele werkgever en Postuma als feitelijke werkgever. Postuma betwist dat zij een feitelijke werkgever is en stelt dat zij enkel…

Verder lezen
Terug naar overzicht