JAR 2005/184, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 15-07-2005, AT9443, 102314/KG ZA 05-223

Inhoudsindicatie

Besluit tot invoeren functieroulatie, Instemmingsrecht OR, Te weinig informatie voor beslissing in kort geding

Samenvatting

Op 27 april 2005 heeft de OR van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (de AID) kennis genomen van een bericht op de website van de AID, waarin de plaatsvervangend directeur de medewerkers meedeelt dat een systeem van functieroulatie zal worden ingevoerd. Doelstelling daarvan is, door te vergaande vergroeiing met het vakgebied tegen te gaan, te voorkomen dat er door medewerkers richting…

Verder lezen
Terug naar overzicht