JAR 2006/165, Kantonrechter Sittard-Geleen 14-06-2006, , 202377 CV EXPL 05-2950

Inhoudsindicatie

Finale kwijting in beëindigingsovereenkomst, Geen kwijting voor niet-genoten vakantiedagen vanwege ‘‘voorbehoud’’ werknemer

Samenvatting

De werknemer is op 13 januari 2005 op staande voet ontslagen. Na onderhandelingen komt tussen de werkgever en de werknemer op 11 maart 2005 een beëindigingsovereenkomst tot stand. In deze overeenkomst staat dat na ontvangst van de beëindigingsvergoeding door de werknemer partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen uit hoofde van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst. De werknemer vordert een verklaring voor recht dat de verleende finale kwijting alleen…

Verder lezen
Terug naar overzicht