JAR 2006/245, HvJ EG 07-09-2006, , C-484/04 (met annotatie van Mr. dr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Regeling dat werkgevers niet gehouden zijn om te verzekeren dat werknemers hun minimumrusttijden genieten is in strijd met EG-recht

Samenvatting

De Europese Commissie stelt dat het Verenigd Koninkrijk (VK) richtlijn 93/104 inzake de organisatie van de arbeidstijd niet correct naleeft. Zij is daarom een inbreukprocedure tegen het VK gestart. Art. 17 lid 1 van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten, met inachtneming van de algemene beginselen inzake de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, af kunnen wijken van…

Verder lezen
Terug naar overzicht