JAR 2006/274, Kantonrechter Heerenveen 19-10-2006, AZ0548, 180138/CV EXPL 05-1996

Inhoudsindicatie

Kerkelijk geschil, Loonvordering werknemer niet-ontvankelijk, Bisschoppelijk Scheidsgerecht bevoegd, Bindend advies

Samenvatting

De werknemer is sinds 1 maart 1999 bij de werkgever, St. Franciscus, in dienst als dirigent/organist. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat het Rechtspositiereglement voor kerkmusici van de RK Kerkprovincie, zoals vastgesteld door de bisschoppenconferentie, van toepassing is. Dit Rechtspositiereglement bevat een geschillenregeling die inhoudt dat geschillen en/of interpretatievragen van rechtspositionele aard moeten worden voorgelegd aan het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden, dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht