JAR 2006/40, Kantonrechter Maastricht 18-01-2006, AU9972, 198954 CV EXPL 05-2365

Inhoudsindicatie

Niet hervatten arbeid na ziekte, toch recht op loon

Samenvatting

De werkneemster is, na bijna een jaar ziekte, met ingang van 14 april 2005 door de arbo-arts hersteld verklaard. Partijen hebben vervolgens overleg gevoerd over een beëindiging van het dienstverband, waarna de kantonrechter te Heerlen de arbeidsovereenkomst bij beschikking van 29 april 2005 heeft ontbonden met ingang van 1 juni 2005. Over de periode 15 april 2005 tot 1 juni 2005 heeft de werkgever geen loon en vakantiebijslag uitbetaald aan de werkneemster nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht