JAR 2007/52, HvJ EG 26-10-2006, , C-371/04

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van werknemers, Niet in aanmerking nemen van in andere lidstaat opgedane beroepservaring en anciënniteit

Samenvatting

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Italië omdat dit land de beroepservaring en anciënniteit van een EU-onderdaan, die deze had verworven door zijn werk voor een Franse school voor openbaar onderwijs, niet in aanmerking wilde nemen toen de betrokken werknemer in Italiaanse overheidsdienst ging werken. De Italiaanse regering stelt dat overheidsinstanties van een lidstaat slechts gehouden zijn eerdere tijdvakken van arbeid in een andere lidstaat te erkennen als is…

Verder lezen
Terug naar overzicht