JAR 2008/157, Kantonrechter Sittard-Geleen 13-02-2008, BD1855, 269947 cv expl 07/2972

Inhoudsindicatie

Door uitzendbureau aan zichzelf uitlenen van medewerker in strijd met art. 7:690 BW en de NBBU-CAO

Samenvatting

De werkneemster is van 28 december 2005 tot en met 31 maart 2007 als uitzendkracht bij de werkgever, een uitzendbureau, in dienst geweest. Aanvankelijk is zij als uitzendkracht aangenomen voor administratieve werkzaamheden. Als zodanig heeft zij enige tijd in het concern waarvan de werkgever deel uitmaakt, werkzaamheden verricht in het kader van een automatiseringsproject. Per 1 april 2006 is de werkneemster als ‘‘…

Verder lezen
Terug naar overzicht