JAR 2008/296, ILO Committee on Freedom of Association 18-11-2008, , 2628

Inhoudsindicatie

Wijziging toetsingskader AVV niet in strijd met ILO-verdragen

Samenvatting

Werkgeversorganisatie Altro Via en vakbond LBV hebben een klacht ingediend bij de ILO over de wijziging door de Nederlandse regering van het Toetsingskader AVV per 1 januari 2007. Tot aan 1 januari 2007 werd dispensatie van een algemeen verbindend te verklaren cao min of meer automatisch verleend als de partijen die om dispensatie vroegen al gebonden waren aan een cao en de betrokken vakbond onafhankelijk was. Vanaf 1 januari 2007 wordt dispensatie alleen nog verleend wanneer de specifieke…

Verder lezen
Terug naar overzicht