JAR 2008/303, Kantonrechter Haarlem 09-07-2008, , 360971/CV EXPL 07-9289 (met annotatie van Mr. dr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Studiekostenbeding, Glijdende schaal, Maatstaf voor terugvorderen van tijdens studie betaald loon

Samenvatting

De werkneemster is sinds 19 juni 2000 in dienst van de werkgever, een deurwaarderskantoor, als incassomedewerker. In september 2003 is zij gestart met de opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder aan de Hogeschool Utrecht. Op 8 juli 2005 heeft de werkneemster een nieuwe arbeidsovereenkomst getekend waarvan een nieuw personeelsreglement deel uitmaakt. In het reglement is een studiekostenbeding opgenomen dat de werkneemster verplicht haar studiekosten (gedeeltelijk) terug te betalen bij ontslagname…

Verder lezen
Terug naar overzicht