JAR 2008/81, Kantonrechter Haarlem 27-02-2008, BC6107, 367602/CV EXPL 07-11883

Inhoudsindicatie

Art. 7:658 lid 4 BW schept absolute competentie, geen relatieve.

Samenvatting

Partijen hebben begin 1999 een zogenaamde ‘‘Framework Agreement’’ getekend. Er is overeengekomen dat F. werkzaamheden als piloot voor de werkgever zal gaan verrichten. In art. 10 van de overeenkomst is bepaald dat partijen hun geschillen exclusief zullen voorleggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam. De piloot heeft een verklaring voor recht gevorderd dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij heeft geleden als gevolg…

Verder lezen
Terug naar overzicht