JAR 2009/119, Kantonrechter Leeuwarden 24-03-2009, BH9952, 263989\CV EXPL 08-8606 (met annotatie van Mr. dr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Boete, Geldigheid boetebeding, Schriftelijkheidsvereiste, Matiging boete

Samenvatting

De werknemer is sinds september 2005 bij de werkgever in dienst. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werknemer éénmaal per week, op vrijdag aan het einde van de werktijd, de aan hem uitgereikte weekrapporten c.q. urenverantwoordingsstaten, ondertekend door de gemachtigde van het inleenbedrijf, moet inleveren bij of toezenden aan de werkgever. Verwezen wordt naar de informatiegids van de werkgever. In die informatiegids is vermeld dat, indien het urenbriefje te laat wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht