JAR 2009/167, Commissie Gelijke Behandeling 06-04-2009, , 2009-32

Inhoudsindicatie

Afschaffing Functioneel Leeftijdsontslag (FLO), Overgangsregeling, Onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd

Samenvatting

De werknemer, geboren in 1952, werkt sinds 1 juni 1973 bij GVB als trambestuurder. Tot juni 2008 gold voor de werknemer dat hij op 60-jarige leeftijd met Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) zou kunnen gaan. Op 2 juni 2008 is een cao-akkoord gesloten waarbij de FLO-regeling is afgeschaft en een regeling functiegericht levensfasebewust personeelsbeleid (FLP) is afgesproken. Daarbij kunnen werknemers sparen voor vervroegde uittreding. Voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht