JAR 2009/20, HvJ EG 27-11-2008, , C-396/07 (met annotatie van Mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Overgang van onderneming, Verslechtering arbeidsvoorwaarden, Richtlijn verplicht lidstaten niet om vergoeding vast te leggen

Samenvatting

De werkneemster was sinds 5 april 1994 door het bedrijf Juuri tewerk gesteld als medewerkster van een personeelsrestaurant in Finland. Op haar arbeidsbetrekking was de cao voor de Metaalsector van toepassing. Op 31 januari 2003, de laatste dag waarop deze cao gold, is het restaurant overgegaan op Amica. Amica heeft de werkneemster bericht dat de cao voor de Horeca van toepassing zou zijn. De werkneemster weigerde dit te…

Verder lezen
Terug naar overzicht