JAR 2009/235, HvJ EG 16-07-2009, , C-12/08

Inhoudsindicatie

Naleving procedure voor informatie en raadpleging bij collectief ontslag, Beperkingen aan recht individuele werknemers om zich op de richtlijn te beroepen toelaatbaar

Samenvatting

De werkgever, Mono Car Styling, heeft in 2004 besloten de mogelijkheid te bestuderen van ofwel vrijwillige liquidatie of een substantiële inkrimping van het personeelsbestand. De werkgever heeft de ondernemingsraad en de vakbonden hierover geïnformeerd en heeft met de vakbonden een cao afgesloten waarin afspraken zijn neergelegd over collectief ontslag. In de cao is aangegeven dat de werkgever de regels voor informatie en raadpleging bij collectief ontslag…

Verder lezen
Terug naar overzicht