JAR 2009/236, Commissie Gelijke Behandeling 10-08-2009, , 2009-77

Inhoudsindicatie

Cao alleen voor “gepensioneerden”, Geen verboden onderscheid naar leeftijd, Geen vergelijking mogelijk van arbeidsvoorwaarden eigen werknemers en gedetacheerden

Samenvatting

De Vereniging van Doorwerkgevers is opgericht om de belangen van werkgevers te behartigen die werknemers van 65 jaar of ouder of werknemers die met prepensioen zijn, te werk willen stellen. De Vereniging heeft daartoe een cao afgesloten met vakbond LBV, waarin specifieke arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen voor de “gepensioneerden”. Onder meer is art. 7:668a lid 1 t/m 4 BW uitgesloten, zodat…

Verder lezen
Terug naar overzicht