JAR 2009/240, Kantonrechter Heerlen 05-08-2009, BJ5377, 330269 CV EXPL 09-2600

Inhoudsindicatie

Samenloop art. 7:628 en 7:629 BW, Geen recht op loon bij ziekte als werkneemster geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft

Samenvatting

De werkneemster is sinds 22 mei 2002 bij de werkgever in dienst als schoonmaakster. Op het moment van indiensttreding beschikte de werkneemster over een geldige verblijfsvergunning op basis waarvan het haar was toegestaan arbeid te verrichten. Deze vergunning liep in 2006 af, maar is verlengd tot 30 april 2007 en vervolgens nog een keer tot 20 september 2007. De werkneemster…

Verder lezen
Terug naar overzicht