JAR 2009/281, Rechtbank Leeuwarden 14-10-2009, BK0226, 99522/KG ZA 09-290 (met annotatie van Mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Onderneming na fusie een “in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband”, OR blijft bestaan

Samenvatting

De OR was ingesteld bij de stichting Skewiel. Op 10 februari 2009 heeft Skewiel advies aan de OR gevraagd over een voorgenomen fusie tussen Skewiel en Tellens. De OR heeft positief geadviseerd onder de voorwaarde dat de OR na de fusie gedurende zijn huidige zittingstermijn zou blijven bestaan voor de locatie Skewiel. Bij brief van 13 maart 2009 heeft Skewiel besloten het besluit te nemen zonder de voorwaarde van…

Verder lezen
Terug naar overzicht