JAR 2010/137, Kantonrechter Sittard-Geleen 03-03-2010, , 345823 CV EXPL 09-3375

Inhoudsindicatie

Loon over 40 uur bij 25 uur werken, Geen eenzijdig wijzigingsbeding, Onvoldoende zwaarwichtige belangen werkgever

Samenvatting

De werkneemster is sinds 31 juli 1972 in dienst van de rechtsvoorganger van de werkgever. Bij de overgang in 2007 heeft de werkgever aan de werkneemster bevestigd dat de arbeidsvoorwaarden die de werkneemster bij de rechtsvoorganger had, gelijk zouden blijven. De werkneemster is sinds 18 jaar voor 25-35% arbeidsongeschikt. Zij is vanaf dat moment feitelijk 25 uur gaan werken in plaats van 40 uur waarbij haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht