JAR 2010/243, Kantonrechter Sneek 18-08-2010, BN6111, 301965\CV EXPL 09-2698

Inhoudsindicatie

Onterechte klacht wegens seksueel misbruik, Smartengeld, Individuele docenten én school aansprakelijk

Samenvatting

In april 2007 heeft een leerlinge aan haar leraar verteld dat een docente haar 17 keer uit de klas had gehaald om seks met haar en een onbekende man te hebben in het kantoor van de docente. Deze leraar heeft de klacht besproken met enkele leraren, waarna de rector en de ouders van de leerlinge op de hoogte zijn gebracht. In januari 2009 is een melding gedaan bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht