JAR 2010/316, HvJ EU 21-10-2010, , C-227/09

Inhoudsindicatie

Beroep op afwijkingsmogelijkheid Richtlijn inzake arbeidstijd, Afwijking niet geïmplementeerd, Werking cao afhankelijk van nationaal recht

Samenvatting

Verzoekers zijn allen agenten van de gemeentepolitie van de gemeente Turijn in Italië. Zij hebben in de periode 1998 tot 2007 in ploegendienst gewerkt, waarbij zij eens in de vijf weken gedurende zeven opeenvolgende dagen dienst hadden, waarna een compenserende rusttijd volgde. Deze regeling volgde uit een cao. Verzoekers stellen schade te hebben geleden wegens mentale en fysieke uitputting door de niet-naleving van de wekelijkse rusttijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht