JAR 2010/5, Kantonrechter Haarlem 16-11-2009, BK3853, 405012/ AL VERZ 08-2999 (met annotatie van Mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Afvloeiingsregeling sleutelfunctionarissen niet instemmingsplichtig, Geen beloningsregeling, geen ontslagbeleid en geen vastomlijnde groep werknemers

Samenvatting

Met het oog op de voorgenomen privatisering van de onderneming heeft de Raad van Commissarissen een regeling in het leven geroepen om te voorkomen dat een aantal sleutelfunctionarissen de onderneming verlaat of wordt weggekocht. Daartoe is in de arbeidsovereenkomsten van 18 zogenoemde sleutelfunctionarissen een additionele bepaling opgenomen, waarin staat dat indien de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd binnen 24 maanden na een change of control een supplementaire schadeloosstelling zal worden toegekend boven op de gebruikelijke afvloeiingsregeling. …

Verder lezen
Terug naar overzicht