JAR 2011/113, HvJ EU 10-03-2011, , C-109/09 (met annotatie van mr. T. van den Berge)

Inhoudsindicatie

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met oudere werknemers, Geheel ontbreken bescherming in strijd met EU-recht

Samenvatting

De werkneemster is bij de werkgever in dienst geweest als stewardess. Op 12 april 2000 werd zij 55 jaar. Vanaf dat jaar heeft de werkgever met haar, conform de ondernemings-cao, elk jaar een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar gesloten. Toen de werkneemster de leeftijd van 60 jaar bereikte, wilde de werkgever de arbeidsovereenkomst niet langer verlengen. Het Duitse Bundesarbeitsgericht heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht