JAR 2011/120, Kantonrechter Haarlem 03-03-2011, , 495563/AO VERZ 11-10

Inhoudsindicatie

Ontbinding zonder vergoeding, Ziekmelding in buitenland, Controlevoorschriften overtreden

Samenvatting

De werknemer is sinds 1 augustus 1999 bij de werkgever in dienst, laatstelijk in de functie van Local Site Coördinator. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO KLM-grondpersoneel van toepassing. Art. 7 van de cao bepaalt dat de medewerker die in het buitenland verblijft, zich bij ziekte binnen redelijke termijn onder behandeling zal stellen van een lokale arts en diens voorschriften zal opvolgen. Art. 11 schrijft voor dat, indien de medewerker…

Verder lezen
Terug naar overzicht