JAR 2011/157, Voorzieningenrechter Kantonrechter Haarlem 11-05-2011, BQ4752, 504776\VV EXPL 11-81 (met annotatie van mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Oordeel Bedrijfscommissie niet afgewacht, Voorlopige voorziening afgewezen

Samenvatting

De onderneming is ingedeeld in een productieonderdeel en een servicesonderdeel. De OR is ingesteld voor het servicesonderdeel. Op de arbeidsovereenkomst van de ongeveer 2300 werknemers is de CAO Sociale Eenheid IJmuiden van toepassing. In de cao is onder meer bepaald dat de invoering van een dagdienst- of kantoordienstrooster of de invoering van een ploegendienstrooster geschiedt in overleg met de OR. Op 13 december 2010 heeft de werkgever de OR geïnformeerd over zijn voornemen om een tweeploegendienst…

Verder lezen
Terug naar overzicht