JAR 2011/158, Kantonrechter Heerenveen 09-02-2011, BP5796, 308527\CV EXPL 10-969 (met annotatie van mr. J.P.H. Zwemmer)

Inhoudsindicatie

All-in loon met inbegrip vakantiedagen geldig, Geen sprake van onrechtmatige communicatie

Samenvatting

De werkneemster is op 6 oktober 1999 in dienst getreden van de werkgever, maat in een maatschap van tandartsen, in de functie van mondhygiëniste. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het salaris van de werkneemster 40% zal bedragen van de behaalde netto-omzet. Dit salaris is inclusief vakantiegeld en vakantiedagen. Bij ziekte zal 70% van het salaris worden betaald, waarbij het salaris wordt gebaseerd op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht