Naar de inhoud

JAR 2011/192, Hoge Raad 's-Gravenhage 24-06-2011, BP9897, 10/00078 (met annotatie van mr. B. Barentsen)

Inhoudsindicatie

Geen werkgeversaansprakelijkheid als de veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de veiligheidsinstructies zijn gegeven die van de werkgever konden worden gevergd, Dit geldt ook als de werknemer die heeft nagelaten een handeling te verrichten om een veiligheidsvoorziening te realiseren, dienaangaande geen opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten

Samenvatting

De werknemer was als ingeleende werkzaam bij de inlener. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de werknemer door een dak gezakt en heeft een val van acht meter gemaakt met ernstig letsel als gevolg. Tijdens zijn val…

Instantie Hoge Raad
Datum uitspraak24-06-2011
PublicatieJAR 2011/192 (Sdu Jurisprudentie Arbeidsrecht), aflevering 10, 2011
Annotator
  • mr. B. Barentsen
Zaaknummer10/00078
LJN LJN:BP9897, LJN:BP9897
Overige publicaties
  • JA 2011/153 met annotatie van B.F. Nuijens
  • JA 2011/153 met annotatie van B.F. Nuijens
RechtsgebiedArbeidsrecht
Rechters
  • mr. Van Buchem-Spapens
  • mr. Van Oven
  • mr. Van Schendel
Partijen René Dombrowski te Lutherstadt Eisleben, Duitsland,
eiser tot cassatie,
advocaat: mr. E. van Staden ten Brink,
tegen
de vennootschap onder firma VOF Hulsing-Huppermans te Deurne,
verweerster in cassatie,
advocaten: mr. D. Rijpma en mr. A. van Staden ten Brink.
Regelgeving
  • BW Boek 7 - 658